پایان نامه
Address
       
جستجوی مدارک براساس:    
شماره مدرک: تا
شماره ثبت: تا
نسخه: تا
شماره بازیابی:    


  محدود کردن مدارک بر اساس:    
 
 
 

       
         
       
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 3 از 3     

عنوان پدیدآورنده تاریخ ارائه استاد راهنما موضوع
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری "مرکز پژوهش،آموزش و ارائه موسیقی" خبیری محمدمهدی 1385 دکتر کاظم معمارضیاء موسیقی--تاریخ و نقد--پایان نامه ها
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری:"بنیاد گفتمان ادبی و تعامل اندیشه" مروتی علیرضا خسرو افضلیان ارتباطات اجتماعی | رسانه | گفتمان | معماری--ارتباطات | فضاها--استاندارد | سازه | منطقه-ایران-شیراز |
باز زنده سازی بافت قدیم شیراز شرقی فرد حقیقی مهرداد 1387 شهرسازی | نوسازی شهری -- شیراز -- ایران
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 3 از 3     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.