برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 11     

تابلو اعلانات
more اضافه کردن کتاب های جدید به مخزن کتابخانه (تاریخ ارسال:04/10/1401)
moremoremoremore
آموزش جامع و تخصصی نرم افزار مدلسازی ساختمان revit 2020 ------------------------------ اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت ---------------------------- مصوبات شورای اسلامی شهر ها دیوان عدالت اداری ------------------------------------ راهنمای جامع اجرای ساختمان های فولادی جلد 1و 2و 3 بر اساس اخرین ویرایش مبحث 10 مقررات ملی ------------------------ راهنمای جامع اجرای اجزای سازه های بتنی جلد 1و2 مبحث نهم مقررات ملی ویرایش جدید -------------------------- طراحی سازه های فولادی و بتنی در Etabs 2018 ---------------------------------

more افزودن آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان به مخزن کتابخانه (تاریخ ارسال:11/08/1401)
moremoremoremore
افزودن آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان به مخزن کتابخانه سازمان نظام مهندسی فارس 1- مبحث هفت مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 2- مبحث یازده مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 3- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 4- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401 5- مبحث هشت مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

more کتب جدید اضافه شده به مخزن کتابخانه سازمان نظام مهندسی (تاریخ ارسال:10/07/1401)
moremoremoremore
1- موفقیت نامحدود در فروش برایان تریسی --------------------------------- 2- نموداردرختی مباحث 22 گانه ------------------------------------------ 3- مهندس ناظر خبره -------------------------------- 4- همراه ناظر ساختمان ------------------------------------------ 5- واژه نامه زمین شناسی و مهندسی معدن انگلیسی- فارسی

more کتب جدید اضافه شده به مخزن کتابخانه (تاریخ ارسال:09/07/1401)
moremoremoremore
هندبوک جامع تابلو برق فشار ضعیف1401 ------------------------- فوت و فن ساختمان سازی از تخریب تا تحویل 1401 عمران - معماری --------------------------------------------------- فوت و فن ساختمان سازی مدیریت پروزه های عمرانی 1401 پروژه های عمرانی و ساختمانی

more لیست کتاب های جدید اضافه شده به مخزن کتابخانه (تاریخ ارسال:09/07/1401)
moremoremoremore
ترسیم سریع و آسان نقشه های اجرایی سازه های بتنی در autocad structural detailing 1401 به همراه سیدی آموزشی ------------------------------------------- پروژه های جامع و کاربردی abaqus مهندسی عمران 1401 مدلسازی 12 پروژه پیشرفته سازه و زلزله ----------------------------------- آموزش کاربردی matlab برای مهندسین عمران 1401 -----------------------------------------------

more ویرایش جدید مباحث 4 و 5 (تاریخ ارسال:07/12/1396)
moremoremoremore
اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با سلام واحترام ویرایش جدید مبحث 4 ( الزامات عمومی ساختمان ) و مبحث 5 ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) سال 1396 رسید. این مباحث را از محل کتابفروشی میتوانید تهیه فرمایید.

more مقررات کتابخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس (تاریخ ارسال:12/09/1396)
moremoremore
مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه شامل یک قطعه عکس و کارت عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس می­باشد و در غیر این صورت معرفی نامه­ای از دانشگاه یا سازمان مربوطه همراه با کارت ملی از الزامات است. اعضای کتابخانه می­توانند حداکثر 3 منبع، امانت گیرند. مدت زمان امانت مدارک 2 هفته است و در صورت رزرو نبودن مدرک مربوطه، تا 2 مرتبه، قبل از موعد بازگشت، به صورت حضوری یا تلفنی قابل تمدید است. مدت زمان تمدید مدرک 1 هفته است. در صورت عدم بازگشت و یا عدم تمدید منبع به امانت رفته در ازای هر روز تاخیر به صورت خودکار، برای فرد مورد نظر، بر روی سیستم جریمه نقدی محاسبه میگردد. در صورت مفقود یا مخدوش نمود مدارک امانت گرفته شده، فرد امانت گیرنده ملزم است عینا همانند خود کتاب یا لوح فشرده را به کتابخانه تحویل دهد، در غیر این صورت مبلغ مدرک مورد نظر را پرداخت نماید. منابع مرجع (کتب مرجع و نشریات) تحت هیچ شرایطی امانت داده نمی­شوند و تنها در فضای کتابخانه قابل مطالعه اند.

more معرفی منابع جدید کتابخانه در نرم افزار ارم (تاریخ ارسال:02/06/1396)
moremoremoremore
زین پس، منابع جدیدی (کتاب، لوح فشرده) که به لیست کتابخانه اضافه میشوند، به صورت هفتگی، روزهای دوشنبه، در بخش کتابخانۀ نرم افزار ارم قابل مشاهده است. شما میتوانید با مراجعه به این بخش، مشخصات کتابشناختی منبع مربوطه را دریافت و مطالعه نمایید.

more نیازسنجی اطلاعات (تاریخ ارسال:06/02/1396)
moremoremore
اهميت و جايگاه اطلاعات در جامعه امروزي و نقش آن در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياســي و فرهنگي به اندازه اي اســت كه برخــي از صاحبنظــران، اطلاعات را در رديف عوامل توليد (كار، زمين و ســرمايه) ميدانند. اطلاعات مهمترين ابزار بــراي انجام هر نوع فعاليتي محسوب ميشود و در واقع براي انجام هر كاري ابتدا بايد اطلاعات مورد نياز و مرتبط با آن به درستي شناسايي، گردآوري و بعد مراحل اجراي كار آغاز گردد. افزايش ســريع حجم اطلاعات و تخصصي ترشــدن علوم، دسترسي كاربران به اطلاعات مناسب را دشوار ساخته است. رشد و گسترش توليد علم باعث شــده اســت تا مديران كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني، براي تهيه و تأمين منابع اطلاعاتي مورد نياز جامعه استفاده کننده (مخاطبان)، به صورت گزينشــي عمل كنند. دانش تخصصي كه حاصل انديشــه محققان و پژوهشگران دانشــگاهها و موسسات تحقيقاتي سراســر جهان اســت؛ در قالب مقاله، گــزارش طرحهاي تحقيقاتي، كتاب و يا به صورت آنلاين از طريق شــبكه هاي اطلاعاتــي در اختيار استفاده كنندگان قرار ميگيرد. در چنين جامعه اي (جامعة اطلاعاتي) كه همه چيز حول محور اطلاعات ميگردد و همه درصدد دسترسي ســريع و آســان به اطلاعات هســتند، ضروري اســت كه نيازهاي اطلاعاتي هر فرد يا جامعه به درســتي شناســايي و براي تهيه و تأمين آنها به دقت برنامه ريزي شــود تا از اتلاف وقت، هدر رفت هزينه و انباشــت اطلاعات نامرتبط جلوگيري شــود. بنابراين، مي توان گفت كه نخســتين اصل در فرايند اطلاع رساني، نيازسنجي اطلاعات يا شناســايي دقيق نيازهاي اطلاعاتي كاربران است. بررسي نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان يكي از وظايف خطير متخصصان حوزه كتابد اري و اطلاع رساني است. نيازسنجي اطلاعات يعني كاربرد الگوها و فنوني كه به كمك آنها ميتوان اطلاعات مناسب و مورد نياز فرد يا گروه را شناسايي و براي تهيه و تأمين آنها به درستي برنامه ريزي كرد. در حوزه اطلاع رساني، نيازشناسي يا نيازسنجي اطلاعات فرآيند ي پيچيده است كه انجام آن دقت بالايي را ميطلبد. لذا خواهشمند است با مراجعه به کتابخانه و تکمیل پرسشنامه مربوطه، ما را در جهت ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات و غنی سازی هر چه بیشتر کتابخانه سازمان بهره مند سازید.

more ارائه پیشنهادات (تاریخ ارسال:06/02/1396)
moremoremore
اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با سلام واحترام نظر به اینکه کتابخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس جزء یکی از جامع ترین کتابخانه‌های مرجع و تخصصی استان می‌باشد و هدف از تجهیز این کتابخانه دسترسی راحت و ارائه مراجع مورد نیاز اعضاء و ترویج فرهنگ کتابخوانی است، و با توجه به آمار عضویت اعضاء کتابخانه و رضایتمندی شان از منابع موجود، خواهشمند است پیشنهادات خود را جهت ارائه خدمات بهتر و ایجاد انگیزه جهت استقبال بیشتر اعضاء به صورت مکتوب یا شفاهی به مسئول کتابخانه ارائه دهید.


برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 11     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.